Zorxana

Zorxana

Zorxana iki söz birləşməsindən ibarət olub: “zor”- güc, “xana”- ev, yəni “güc evi” deməkdir.

Zorxana yarışları Kristal Zalında 2 gün ərzində keçiriləcək. Yarışma qrup hərəkətləti və fərdi məharətlərdən ibarət olacaq.

Faktlar və rəqəmlər

  • Zorxana yarışları mürşüdün ritm sədaları altında keçirilir. Mürşüd zərb aləti ilə zorxana ritmlərini ifa edən şəxsə deyilir. O Sərdəm deyilən yerdə oturur. Qapı "sərdəm" ə gedən dar və alçaq keçidə açılır. Sərdəm 1 və ya 1.5 metr hündürlüyündə taxtadan qurulmuş taxtdır.
  • Zorxana alətləri qədim silahların formasından götürülmüşdür. Səng aləti-qalxanı, Mil aləti- əmudu, toppuzu və qılıncı, Kəbbadə aləti- kamanı, Şeno aləti isə üzərində indiki jim hərəkətlərinə oxşar məşqlər etmək üçündür.

Ölkə
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
medal sıralaması
Rəsmi tərəfdaşlar
RƏSMİ DƏSTƏKÇİLƏR