Zorxana

Zorxana

Zorxana iki söz birləşməsindən ibarət olub: “zor”- güc, “xana”- ev, yəni “güc evi” deməkdir.

Zorxana yarışları Kristal Zalında 2 gün ərzində keçiriləcək. Yarışma qrup hərəkətləti, fərdi məharətlər, və Pəhlivan güləşlərindən ibarət olacaq.

Faktlar və rəqəmlər

  • Zorxana yarışları mürşüdün ritm sədaları altında keçirilir. Mürşüd zərb aləti ilə zorxana ritmlərini ifa edən şəxsə deyilir. O Sərdəm deyilən yerdə oturur. Qapı "sərdəm" ə gedən dar və alçaq keçidə açılır. Sərdəm 1 və ya 1.5 metr hündürlüyündə taxtadan qurulmuş taxtdır.
  • Zorxana alətləri qədim silahların formasından götürülmüşdür. Səng aləti-qalxanı, Mil aləti- əmudu, toppuzu və qılıncı, Kəbbadə aləti- kamanı, Şeno aləti isə üzərində indiki jim hərəkətlərinə oxşar məşqlər etmək üçündür.

Rəsmi tərəfdaşlar
microplus.png bp.png
RƏSMİ DƏSTƏKÇİLƏR
C:\Users\Artunj.Behbudlu\Desktop\iTicket.az Logo Vector-01.png fresco.png milla-logo.png C:\Users\Artunj.Behbudlu\Desktop\RMH000_DotCOM_pix_hor_RGBp.png