Əlcəzair və Pakistan komandalarının həndbol yarışı

Zohir Nayim topu zərbə qapı istiqamətinə tullayır
10 May 2017 11:32
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Pakistan komandası dövlət himninə qulaq asır
10 May 2017 11:32
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Məhəmməd Şəhid Pərviz Nürəddin Hellalın qarşısında topu zərblə qapı istiqamətinə tullayır
10 May 2017 11:32
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Nürəddin Hellal top uğrunda rəqib komandanın müdafiəçiləri ilə mübarizə aparır
10 May 2017 11:32
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Muxtar Kori topu zərblə qapı istiqamətinə tullayır
10 May 2017 11:32
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Nürəddin Hellal topu zərblə qapı istiqamətinə tullayır
10 May 2017 11:32
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Məhəmməd Şəhid Pərviz topu zərblə qapı istiqamətinə tullayır
10 May 2017 11:32
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Rəsmi tərəfdaşlar
RƏSMİ DƏSTƏKÇİLƏR